پلی کلینیک فوق تخصصی

- کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق و فشار خون
- کلینیک فوق تخصصی نفرولوژی، کلیه و فشار خون
- کلینیک تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری (کووید-19)
- کلینیک تخصصی کودکان و نوزادان
- کلینیک تخصصی روانشناسی با کادر دانشگاهی